fbpx
  /  Uzman Yorumu   /  Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda Dil Gelişimi

Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder.Bir insanın dil becerileri ne kadar gelişmişse; duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi de o kadar kolaylaşır. Dolayısıyla çocukların kendi kendilerine yetebilen bireyler olabilmeleri için dile etkin bir şekilde hakim olmaları oldukça önemlidir.

Bir insanın dil becerileri ne kadar gelişmişse; duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi de o kadar kolaylaşır. Dil gelişimi doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder.

Son yıllarda yapılan araştırmalar dil becerilerinin kazanımında, insanın doğuştan getirdiği bilişsel kapasitesinin öneminden bahseder. Çocuklar, başta ebeveynleri olmak üzere çevrelerindeki diğer önemli kişilerin konuşmalarını taklit ederek dili öğrenirler. Dolayısıyla ne kadar çok insanla etkileşim halinde olurlarsa, dili kullanma kapasiteleri de aynı ölçüde gelişim gösterecektir. Bu nedenle, doğduğu andan itibaren bebekle konuşmak çok önemlidir. Bakım veren kişiler sözel uyaranlarını arttırdıkça, bebeğin dil gelişimi zenginleşir.

Üç yaş civarında, çocuklar yeterince iyi konuşma becerisine sahiptirler. Artık günlük deneyimlerini ve bu deneyimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmaya hazır hale gelirler. Keşfetmek, paylaşmak konusundaki hevesleri sonsuzdur ve bu arzuları yetişkinler tarafından cesaretlendirildiği ölçüde artış gösterir. 

Çocukların dil gelişmini desteklemek için; doğal ortamlarında öncelikle çevrelerini gözlemlemelerine fırsat tanıyarak, bu gözlemler hakkında konuşulabilir. Doğaçlama oyunlar oynamak, resimli kitaplar bakmak, hikayeler okumak, en önemlisi de kendi hikayelerini anlatmalarına olanak sağlamak birlikte yapılabilecek etkinlikler arasında yer almaktadır.